« The Anatomy of Sound »: Continuum and Holotropic Breathwork/ 7 days (SK/ENG) in Slovakia

29 august – 4 september residential retreat in Slovakia

Theme:

Current research shows that sound and vibration are at the foundation of the material world. Many spiritual traditions and religions have emphasized the power of sound in the creation of the cosmic scenario. Human beings can access the vibratory potential of sound through breath and the vocal apparatus and have a direct experience through the various cultures of chant and singing. In Continuum we experience sounds made by a variety of breaths and vocal tones as activators to access the fluid movements carried as rhythms and pulses throughout our body anatomy. The frequencies of sound open gates to portals of embodied awareness. Our anatomy vibrates specifically with frequencies and seems to re inform our cellular server and fluids bodily components with potency. Underneath vibration lays patterns of geometry, it is into this realm of the basics foundation of form that we can dissolve the old layers of habits and beliefs and open up to new way of relating. This process symbolically represented by the Ouroboros, the snake eating its tail, is an enactment of the eternal return, a constant dying and birthing process, unending transformation of the cosmic unfolding.

Join us to experience one week of shading the old, unnecessary history and refresh into new vibratory patterns of higher potency. We will combine session of HBW and Continuum dives with sounds and frequencies. HBW and Continuum approaches are very complimentary in terms of balancing our own Yin and Yang energies. We will introduce you yang of HBW and yin of Continuum, and opposite. Yin of HBW and Yang of Continuum. At this time particularly, we have to be aware of the balance between these two pilars forces and how we are embodying them in our culture and personal functioning, bringing back balance and harmony between the light and the dark, the day and the night. The sound open gates…

https://www.facebook.com/CentrumNatureza/
———————————————-

Sylvain Meret:
Coming from an eclectic curriculum in Visual Arts (BA), Contemporary Dance (p.a.r.t.s.) , somatic and Dance Therapy (Master degree), Sylvain has been active as a performer, choreographer and teacher, working in a range of contemporary and experimental styles, collaborating with many different artists in Europe and Asia. Along side his dance carrier, he was drawn to enter the inner realms of the Body and to explore the creative and spiritual potential that lies within us.
Sylvain studied a wide range of somatic, therapeutic and spiritual modalities. He is a continuum teacher affiliated to the CTA, a Wellspring practitioner, “Moving cycle” practitioner (C. Caldwell), and dance therapist, member of Ismeta. He has a background in Qi Gong with Master Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais and has been initiated to Shamanism with Chief dancing Thunder since 2009. He is currently studying with Amber Gray in her program for survivors of trauma.
Sylvain teaches workshops, classes, retreats and private sessions with a variety of clients and groups on physical, emotional, mental and spiritual issues. Living in France and traveling the world, His endeavor is to explore our human potential through embodiment in connection and co-creative partnership with the field of Intelligences weaving our reality.
“ The real gift of this work, which emphasizes an opening to direct communication and direct knowledge, is to reclaim our bodies, sensations and consciousness to further our sovereignty and self-empowerment”. S.M.

Martin Duris
is a somatic and movement therapist and guide. He graduated in 2010 with a Health & Physical Activity Foundation Degree (FdA) from the Bolton University in the UK. This program utilizes the health promoting principles of sport, fitness, physical activity, nutrition and psychology – to prevent and alleviate a number of conditions. �Martin finished the Svastha Yoga Therapy Programme in 2014 with Dr. Ganesh Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of Svastha yoga´s approach is clarity and holistic approach. Combining traditional yoga with a wide spectrum of modern medicine and ayurveda. He is a student of Grof´s Transpersonal Training which combines the Holotropic Breathwork, Transpersonal psychology and integrative methods leading to the empowering of individuals and communities.
Martin focuses on the combination of yoga therapy, movement/dance therapy and the health promotion. His main aim is to promote and explore new ways of looking at the human body and all which human being contain.

Place: Natureza, Podhorska 13 968 01 Nova Bana, Slovakia

Price: 450 euro

Accomodation and food: 200 euro

Registration: martin.duris82@gmail.com / 00421 949 141 025
———————————————–

Súčasný výskum ukazuje, že zvuk a vibrácia sú základnými kameňmi nášho materiálneho sveta. Mnohé duchovné a náboženské tradície zdôrazňovali dôležitosť zvuku pri tvorení kozmického scenára a hry, v ktorej žijeme. Ľudské bytosti sa vedia priblížiť k potenciálu zvuku cez dych a hlasivky. V rôznorodých kultúrach to bolo vačšinou cez spev a modlitbu.
V Continuum Movement pracujeme so zvukmi, ktoré sú tvorené dychom a jeho rôznymi odtieňmi. A taktiež hlasovými tónmi, ktoré slúžia ako aktivátory nášho tekutinového systému a jeho pohybov. Tieto pohyby sa môžu prejavovať ako rytmy a pulzácie, ktoré nájdeme v rôznych vrstvách ľudského tela. No a práve zvukové frekvencie otvárajú brány do hlbokej stelesnenej skúsenosti. Naše telo samotné je nositeľom rôznorodých frekvencií a zvuk môže byť skvelým nástrojom, ktorý vie prepísať informácie uložené hlboko v bunkách a častiach nášho tela, ktoré sú organizované špecifickým pohybom tekutín. A nie len prepísať informácie, ale aj nabiť potencionálnou energiou, ktorú môžeme v živote prakticky použiť.
Pod svetom vibrácii sa ukrýva svet geometrie. A práve do tohto sveta môžeme odovzdať svoje staré návyky, nefunkčné názorové systémy a domnienky. Tento proces nás otvára do nových spôsobov, cez ktoré sa vzťahujeme voči svetu a ľuďom naokolo, ale aj k sebe samým. Tento proces je symbolicky reprezentovaný hadom, ktorý si požiera svoj vlastný chvost – Uroboros. Tento had je nositeľom kozmického princípu návratu, neustáleho procesu zomierania a znovuzrodenia, nekončiaceho sa kozmického pohybu transformácie.
Pripojte sa k nám na týždňové vyzliekanie sa zo starej kože, prepúšťania starého, ktoré nám už neslúži a znovuzrodiť sa do vibrácie vyššieho potenciálu. Budeme kombinovať ponory holotropného dýchania s ponormi Continuum Movement plných zvukov a frekvencií. Holotropné dýchanie a Continuum Movement sa skvelo dopĺňajú v ich prístupoch a energiami, s ktorými pracujú. Spoločne vytvárajú rovnováhu medzi Yin a Yangom. Ukážeme si yang Holotropného dýchania, yin Continuum. A naopak. Yin Holotropného dýchania a yang Continuum Movement. warenes
Špeciálne v týchto časoch, v ktorých žijeme, je dobré si byť vedomý toho, ako máme tieto dve energie ukotvené a stelesnené v našom vlastnom tele. Ako ich vieme použiť v kultúre, v ktorej žijeme. Vo svojom vnútri a vo vzťahoch. Tento 7 dňový ponor je pozvánkou do rovnováhy a harmónie medzi svetlom a tmou, dňom a nocou. A zvuk nám pomôže otváriť brány.…

Sylvain Meret:

Sylvain Meret vyštudoval Visual Arts (BA)/ Vizuálne Umenie, Contemporary Dance (p.a.r.t.s.)/ Súčasný Tanec , Somatic and Dance Therapy (Master degree) / Somaticko-Pohybovú Terapiu.
Sylvain je aktívny umelec, choreograf a učiteľ, ktorý pracuje so širokým spektrom súčasných a experimentálnych štýlov, spolupracuje s rôznymi umelcami v Európe a Ázii. Okrem jeho tanečnej kariéry, sa venuje širokému spektru somatických, terapeutických a duchovných metód. Postupne ho to pritiahlo k hlbokému skúmaniu tela, kreatívnemu a duchovnému potenciálu, ktorý v nás sídli. Sylvain je učiteľ Continuum Movement®, « Moving cycle » praktikant (C.Caldwell), tanečný terapeut, člen ISMETA. Jeho základy tvorí prax s Čhi-kungovým majstrom Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais. Do šamanizmu bol iniciovaný náčelníkom Tancujúci Hrom v roku 2009. Momentálne študuje s Amber Gray v jej programe zameraným na ľudí, ktorí zažili ťažkú traumu.
Sylvain učí workshopy, hodiny, moduly a súkromné hodiny s rôznorodými klientami a skupinami. Žije vo Francúzku a cestuje po svete. Jeho záujmom je skúmanie ľudského potenciálu v interakcii s Poľom Inteligencie, ktorého vlny prechádzajú našou realitou.

Martin Ďuriš:

Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.

Miesto: Natureza, Podhorská 13 968 01 Nová Baňa, Slovenska

Cena: 450 euro
Ubytovanie a strava: 200 euro

Registration: martin.duris82@gmail.com / 00421 949 141 025

Voir moins

Session d’alignement lunaire via zoom 18 mars 18h – 16 avril 20h30

Session d’alignement lunaire zoom

Pleines lunes: 18 mars 18h – 16 avril 20h30


Les mouvements de la lune au tour de la terre participent de tous les cycle de vie sur terre. Cette dynamique est source d’équilibre et d’harmonie dans un univers instable. Les temps de pleine lune et de nouvelle lune sont autant d’opportunités de se synchroniser avec ces énergies cosmiques et ces alignements planétaires qui régulent la vie terrestre. Nos corps, nos cellules, nos fluides, nos émotions, notre mental et notre corps énergétique réagissent à cette activité lunaire comme les océans, les plantes, les animaux. La pleine lune est l’apogée d’un cycle, la fin de l’inspiration avec d’expirer et de continuer transformer notre réalité. La lumière de la pleine lune illumine notre conscience, équilibre et harmonise les différents plans physique, émotionnel, mental et spirituel de notre existence. Nous saisirons ces temps forts pour s’aligner sur les énergies de ces lunes respectives à travers des rituels d’intention et de perception simples. Pas d’expérience requise pour ces temps d’alignement.

Inscription sylvainmeret21@gmail.com le lien zoom vous sera envoyé suite à votre inscription.

Participation libre (0-5-10-15 €)

Lune arc en ciel Ile d’Aix

Somanaute 4 créativité du 24 au 27 février Domaine de la Contie Issac

Module 4 de la formation Somanaute « Créativité »

24 au 27 février 2022 La Contie

Les intelligences de la Nature font œuvre dans le domaine du vivant à travers une incroyable créativité dans l’invention de formes, de milieux et d’environnements. L’esprit humain est aussi profondément créateur de formes, de milieux et d’environnements. La créativité est une ressource fondamentale et universelle pour innover. Ce module focalise sur l’interaction ludique avec notre soma, nous explorerons notre capacité à percevoir, à imaginer, à rêver, et à innover dans nos modes de penser et de faire. C’est une invitation à explorer les territoires de notre créativité pour mieux nous découvrir et appréhender l’essence de ce nous sommes fondamentalement.

Le contexte de ces explorations est toujours générateur de lien avec les intelligences de la Nature, et plus largement l’univers conscient. Nous sommes des créateurs et cela est fondamental à la dynamique de notre évolution. Nous voyagerons à travers différentes propositions sur ce module incluant le mouvement, le son, l’écriture, le dessin, des rituels de perception et d’exploration de la réalité du rêve.

Ce module encourage l’appropriation du soi somatique, la conscience du vivant au sein du vivant, créateur de ressources nouvelles et agent d’expression de notre essence profonde. Il s’agit de reconnaître ce qui nous nourrit, de faire l’expérience de la transformation, en créant un environnement nourricier, régénérateur et créatif.

Le tarif est de 320 € pour un module de 4 jours

Toute inscription est validée à la réception d’un acompte de 75 € payable par chèque à l’ordre du Souffle Co-créateur ou paypal.
Il est possible de s’inscrire à un module sans faire la formation complète en fonction du nombre de places restantes.

Hébergement et repas
Hébergement en pension complète au domaine de la Contie.
68 €/jour – soit 272€ pour 4 jours / 340€ pour 5 jours
Possibilité d’arriver le veille du module.
La restauration sur place, végétarienne, propose des menus de saison à base de produits essentiellement biologiques et locaux.

L’hébergement comprend 5 chambres collectives de 3 à 6 lits simples Plus d’info ici.


Le lieu de formation en Dordogne
Domaine de la Contie, 24400 Issac – 06 84 05 42 01 –

contact@lacontie.frwww.lacontie.fr

Inscription: sylvainmeret21@gmail.com informations au 06 10 13 43 60

Nouveaux Ateliers « médiumnité et canalisation » à Pessac

Cette propositions est destinée aux personnes souhaitant ouvrir leur capacité intuitive. Nous sommes fondamentalement des êtres de conscience qui résonnent avec toutes les autres consciences existantes. Tout communique dans l’univers, les anciens savaient cela parfaitement, certaines personnes dont les chamanes ou les oracles avaient pour tache de maintenir ce lien d’information pour résoudre des conflits, des maladies, décider de la destiné du clan. L’évolution de notre conscience collective synchronisée avec le niveau vibratoire terrestre qui augmente nous permet depuis quelques années d’avoir davantage accès à cette faculté. Nous sommes tous relié à une source consciente, nous avons ce que certains appellent « un moi supérieur », c’est à dire une existence non matérielle reliée à notre psyché. Nous sommes en liens avec toutes sortes de consciences, d’êtres, d’entités, de guides et de réalités, et nous pouvons en élevant notre niveau vibratoire ressentir, entendre, voir, percevoir, savoir à partir de ces niveaux d’existences sous forme de messages, d’images, de sensations, de ressentis…
Nous commencerons par un travail de disponibilité corporelle et mentale sous forme de méditations guidées, parfois en mouvement. Nous apprendrons certaines façons de créer un cadre pour se connecter en toute sécurité avec notre perception et puis pour recevoir des informations des différents champs de conscience. Puis nous élèverons notre niveau vibratoire avec le son du tambours et des instruments cristallins afin d’être dans l’état de réceptivité nécessaire. Puis nous passerons un temps pour échanger, répondre aux questionnements, décoder et comprendre ces messages reçus.


Les samedis 29 janvier – 5 mars – 9 avril – 4 juin de 10h30 à 13h au 119 avenue du Général Leclerc 33600 Pessac.

Participation 30 € (inscription préalable obligatoire, espace limité à 6 personnes).

Renseignements et inscription: sylvainmeret21@gmail.com


Le contexte:

J’ai rencontré le chef et chamane amérindien Dancing Thunder en 2009 lorsque je vivais aux Pays-Bas. C’est auprès de lui et au cours de nombreux rituels et initiations que le principe du SON et de la communication directe avec des entités est devenu une réalité se révélant à travers ma voix et des gestes principalement au début. Dans certains états de transe, je produisais des sons et des langages inconnus que je n’aurai jamais pu faire en temps ordinaire, avec des hauteurs extrêmement élevées et des sonorités très étranges. En même temps que je produisais ces sons et ces proto-langages, je « voyais » leurs « effets » sur la réalité, comme si celle ci se transformait à travers la vibration. Parfois Je comprenais aussi le sens de ces langages sous forme de traduction instantanée, parfois je sentais comment la vibration de ce sons comme des conversations entre mon esprit et d’autres entités. Je percevais aussi comment le son pénétrait dans les tissus et les cellules du corps pour réparer ou modifier la structure cellulaire. J’ai pu observer ça aussi dans la nature, ou des environnements où spontanément des sons et des proto-langages sortaient de mon appareil vocal sans l’intervention de mon moi conscient et c’est comme si ces sons étaient communiqués dans ces espaces. Le nom de la tribu à laquelle j’appartiens est Taka Una é You (Ceux qui sont du son). En 2013, j’ai vécu une expérience étonnante lors d’une Sweat Lodge, où le totem convoqué est venu parler à travers moi, cela a été le début d’un apprentissage en territoire inconnu, pas très confortable mais qui s’est révélé riche, pertinent et dont les informations ont été vérifiable ensuite. Je me suis familiarisé avec la transe de canalisation ou d’incorporation, où une entité, un totem, un groupe de conscience se met en résonance avec mon corps, mes gestes et ma voix pour transmettre de l’information vibratoire, parfois aussi parlé en français ou en anglais mais aussi dans d’autres langues. Plusieurs voyages au Brésil dans des traditions de médiums ont aussi enrichi mon expérience, notamment au sein de la Doctrine de la Vallée de l’Aube « Vale do Amanhecer » où j’ai suivi les initiations. Ces phénomènes sont parfaitement connus depuis la nuit des temps, Corine Sombrun en parle parfaitement dans ses livres, notamment « la diagonale de la joie ». Je pense qu’il est important d’explorer ses ressources souvent inconnues et qui ont souvent mauvaise presse. Développer ces potentiels nous amène vers davantage de conscience de ce que nous sommes et de notre place sur terre et dans l’univers. Cela nous permet aussi d’être en relation avec notre savoir inné dans la communication directe avec notre moi supérieur et notre existence infinie. Cela nous oblige à nous ouvrir à une réalité plus grande, où nous sommes des intermédiaires entre la conscience et la matière avec un but spirituel que nous ne connaissons pas forcement au sein de notre expérience humaine, mais qu’il reste à découvrir! Sylvain Méret – Twirlingmilkyway

Nouveaux Ateliers Souffles et Sons à Pessac (Bordeaux)

Le mouvement du souffle et la vibration du son sont des éléments fondamentaux de l’univers physique. La pulsation cosmique et la vibration qui s’ensuit ont donné naissance à nos mythes fondateurs. La physique quantique nous rappelle aussi qu’au niveau atomique la matière est composée de champs vibratoires. Nous explorerons comment les sons soufflés, vocalisés, chantés participent à rendre nos système physiologiques plus cohérents. Nous utiliserons aussi le tambour et sa capacité à modifier nos état cérébraux et notre perception consciente, ainsi que des instrument en cristal qui par leurs uniques qualités vibratoires nous permettent d’accéder à une pureté de son nous reliant aux sons et vibrations cosmiques et primordiales. Chaque atelier commence par une mise en vibration du corps et une pratique somatique, puis nous explorerons des thèmes de mise en relation entre notre physiologie (organes, fluides, cellules) et leur résonance universelle.


Les 5 février, 19 mars, 16 avril et 11 juin de 10h30 à 12h30 au 119 avenue du Général Leclerc 33600 Pessac.

Participation 20 € (inscription préalable obligatoire, espace limité à 6 personnes).

Renseignements et inscription: sylvainmeret21@gmail.com


Le contexte:

J’ai rencontré le chef et chamane amérindien Dancing Thunder en 2009 lors que je vivais aux Pays-Bas. C’est auprès de lui et au cours de nombreux rituels et initiations que le principe du SON est devenu une réalité se révélant à travers ma voix principalement au début. Dans certains états de transe, je produisais des sons que je n’aurai jamais pu faire en temps ordinaire, avec des hauteurs extrêmement élevées et des sonorités très étranges. En même temps que je produisais ces sons et ces proto-langages, je « voyais » leurs « effets » sur la réalité, comme si celle ci se transformait à travers la vibration. Je percevais aussi comment le son pénétrait dans les tissus et les cellules du corps pour réparer ou modifier la structure cellulaire. J’ai pu observer ça aussi dans la nature, ou des environnements où spontanément des sons et des proto-langages sortaient de mon appareil vocal sans l’intervention de mon moi conscient. Le nom de la tribu à laquelle j’appartiens est Taka Una é You (Ceux qui sont du son). En 2013, j’ai vécu une expérience étonnante lors d’une Sweat Lodge, où le totem convoqué est venu parler à travers moi, cela a été le début d’un apprentissage en territoire inconnu, pas très confortable mais qui s’est révélé riche, pertinent et dont les informations ont été vérifiable ensuite. Je me suis familiarisé avec la transe de canalisation ou d’incorporation, où une entité, un totem, un groupe de conscience se met en résonance avec mon corps, mes gestes et ma voix pour transmettre de l’information vibratoire, parfois aussi parlé en français ou en anglais mais aussi dans d’autres langues. Ces phénomènes sont parfaitement connus depuis la nuit des temps, Corine Sombrun en parle parfaitement dans ses livres, notamment « la diagonale de la joie ». Je pense qu’il est important d’explorer ses ressources souvent inconnues et qui ont souvent mauvaise presse. Développer ces potentiels nous amène vers davantage de conscience de ce que nous sommes et de notre place sur terre et dans l’univers. Cela nous permet aussi d’être en relation avec notre savoir inné dans la communication directe avec notre moi supérieur et notre existence infinie. Cela nous oblige à nous ouvrir à une réalité plus grande, où nous sommes des intermédiaires entre la conscience et la matière avec un but spirituel que nous ne connaissons pas forcement au sein de notre expérience humaine.

En 2017 j’ai incorporer les instruments en cristal à ma pratique, les pierres et cristaux ayant toujours été présents, j’ai senti cette émergence de l’énergie cristalline en voyant se développer à grande vitesse les propositions de bols de cristal, calices, pyramides, harpes, diapason et instruments de géométrie sacrée. C’est sur le site de cristal vibrasons www.cristalvibrasons.com (et dont le siège est à coté de mon domicile) que je trouve les vaisseaux en cristal avec lesquels je travaille. Je vous recommande leur matériel pour leur qualité vibratoire et l’innovation des formes, couleurs et symboles que Pascal et Muriel Lacombe construisent avec leurs collaborateurs. La pureté de fréquences de ces instruments est d’une aide précieuse pour calibrer les fréquences vocales et trouver les sons dans leur états purifiés. Je les utilise en combinaison avec mes tambours, hochets, guimbardes, flutes et autres.

Sylvain Méret

https://www.cristalvibrasons.com/fr/

Retraite somatique Continuum et Ostéo-danse Wuo Taï du 24 au 27 mars à Echay Doubs

Rencontre Somatique entre le continuum et l’ostéo-danse (wuo taï)

24 au 27 mars 2022 Echay

Qu’est-ce qui relie le Wuo Tai, pratique inspirée de l’alliance entre la danse et l’ostéopathie et le Continuum, une exploration somatique du mouvement des fluides avec le son et le souffle ?
Une intelligence du vivant opère au sein de nos organismes, processus de l’évolution de la biosphère terrestre, et anime les mouvements perçus par les ostéopathes, thérapeutes manuels et autres explorateurs du soma. Ces forces dynamiques qui organisent notre architecture corporelle sont accessibles par le touché, les sensations subtiles et les micro-mouvements.
Ces principes sont maintenant connus dans le maintien de l’homéostasie et de la vitalité.


Nous allierons des gestes du Wuo Tai, des souffles, des sons et des mouvements issus du Continuum pour enrichir nos expériences et notre compréhension de ces phénomènes naturels.
Finalement il s’agira de sentir et d’activer cette puissance vitale innée qui sommeille en nous. —– Concrètement, nous explorerons en duo les gestes du Wuo Tai à partir des méridiens myofasciaux, des viscères et de la motilité embryologique, puis nous revisiterons ces territoires corporels individuellement avec le Continuum, en utilisant sons et souffles précis, qui nous permettront de développer une écoute subtile des événements et des mouvements intérieurs. Puis nous associerons ces deux approches pour approfondir et ouvrir le champ des possibles. L’intention de ce temps de partage est d’offrir une expérience transversale qui enrichisse à la fois les aspects thérapeutiques, créatifs, artistiques ou novateurs de nos pratiques, en incluant différentes sources expérientielles.En contrepoint à la douceur fluides de ces approches, nous offrirons des temps plus actifs et dynamiques (improvisation dansée, bougée…) pour permettre à la passion du mouvement et au feu intérieur de trouver son expression.
Des temps d’accompagnement individuel seront également possible selon les besoins.—–

Cette rencontre se déroulera dans un gîte offrant un cadre propice à ce travail, au bord d’une nature luxuriante, et sera accompagnée par la merveilleuse Lucie Saint-Voirin (https://nascaya.com/), qui nous offrira ses talents pour le plaisir de nos papilles mais aussi de notre cœur. Elle propose une cuisine vivante, végétale, locale et de saison en association avec des plantes sauvages disponibles sur le moment. 🍀—–

Quelques bienfaits avérés de ces méthodes :
– Développe agilité, souplesse, force et équilibre
– Favorise un éveil de la conscience kinesthésique et de la relation à l’autre
– Diffuse en nous zenitude, enchantement, force de vie et respect de soi
– Accompagne la régénération cellulaire et tissulaire en activant la production et la circulation des fluides (lymphe, liquide interstitiel…)
– Participe de la Détoxication de l’organisme et de la co-régulation du sytème nerveux autonome
– Stimule la capacité à résoudre les phénomènes inflammatoires
– Et dernier point, ces pratiques nous donnent accès à 14 milliards d’années d’évolution informée de la sagesse du vivant qui nous indiquent la voie d’une écologie intérieure respectueuse en ces temps tumultueux.

— Quand ? –
3 jours et ½ : du jeudi 24 à 16h au dimanche 27 mars 2022 à 17h–Où ? —
Gite La Pierre à Echay (Franche-comté) –Combien ? —
(dans les tarifs suivants sont inclus 3 nuits et 6 repas, c’est-à-dire 175€) – Solidaire : 340 €
– Soutien : 440 €
– Super soutien : 490€Si difficulté financière, arrangement possible en échange d’une participation aux tâches journalières.Les petits déjeuners ne sont pas pris en charge (excepté les boissons : thé, café, infusions…)


— Qui sommes-nous ? —
Sylvain Meret :
Artiste chorégraphique, performeur, et enseignant du mouvement depuis 20 ans.
Obtient un master international en danse thérapie (CODARTS, Rotterdam).
Enseignant certifié de Continuum Movement.
Praticien en Continuum Wellsprin , Moving Cycle (thérapie psycho-corporelle), Body as a Voice » (polyvagal informed dance therapy).
https://sylvainmeret.com/

Benjamin Labruyère :
Masseur-kinésithérapeute, thérapeute manuel et praticien en ostéo-thaï et Wùo Taï. Diplômé en micronutrition. Formé au coaching, notamment à l’approche Neuro-Sensorielle.
Également danseur interprète, chorégraphe et enseignant en floorwork.
Explorateur de la Voie du sentir.
Partage ces connaissances autour de stage de conscience corporelle qu’il anime depuis 2018.
https://www.touchflow.fr/
— Contact et inscription —
Tél : 0620650877 (sms)
Mail : enfantsdelabrume@gmail.com

Retraite d’hiver « S’immerger dans une nouvelle réalité, une plongée dans nos visions intérieures, à travers le processus créatif et visionnaire du Continuum Movement® »

Cette retraite de 3 jours entre Noel et le nouvel an est une période idéale pour envisager l’année 2022 et laisser le vieilles peaux usées accumulées en 2021. En d’autre termes se donner le temps d’expirer.
Il est clair que les années 2020 sont un couloir temporel vers des changements sociétaux et planétaires majeurs. Nous entrons dans une nouvelle réalité imprévisible, qui bien que les structures gouvernantes semblent vouloir contrôler, risque bien de nous échapper. C’est peut être l’occasion de se poser de vraies questions fondamentales sur notre existence humaine. À quoi aspire t-on? Que souhaitons nous voir advenir pour nous même, nos proches, nos enfants, la planète? Comment fait on pour sentir, savoir ce que l’on désire?

Les pratiques somatiques en générale, et le Continuum en particulier, nous permet de rencontrer notre monde intérieur, la fabrique même de comment nous faisons l’expérience du monde. On pense souvent que les choses sont déterminées à l’extérieur de nous, sans vraiment prendre en compte que l’interface entre le monde extérieur et nous même est notre corps physique, plutôt les différents systèmes qui nous permettent de ressentir, d’avoir des émotions, des pensées, des idées, des sensations…Nous sommes des terriens issus d’une matrice océanique et composés d’eau à 70%. C’est notre nature fondamentale et c’est dans cette compréhension que nous évoluons.

Il est important de se rappeler que notre expérience humaine s’articule autour de 4 plans interdépendants et conjoints, plus communément appelés le physique, l’émotionnel, le mental et le subtil ou énergétique. Ces plans sont plus ou moins bien vécus et intégrés dans nos expériences de vie, cependant leur cohérence et la conscience particulière qui leur est associée, est indispensable à notre équilibre et surtout à notre capacité de choisir, ce fameux libre arbitre et de nous orienter dans un monde en mutation. Les différents tissus corporels baignent et sont bougés, nourris et régénérer par les mouvement des fluides qui nous composent; c’est le « milieu » de notre existence.
Nous amènerons un éclairage expérientiel pour ressentir ces différents plans qui sont tissés dans la structure corporelle, les tissus et les cellules avec les pratiques du Continuum Movement, de l’impulsion créative et intuitive, et des rituels de perception chamanique.
Au paléolithique, nos ancêtres premiers ont développé une perception aiguë du monde pour survivre, chasser, se nourrir dans un environnement pas toujours confortable. C’est cette même perception chamanique qui nous a enseignée la chasse, la sagesse de l’harmonie terrestre, notre nature spirituelle, que nous pouvons convoquer en 2022 car il s’agit bien d’une nouvelle phase d’adaptation à venir pour nous tous.

Si vous vous poser ces questions, c’est peut être un stage pour vous!

Qu’est-ce qui est le plus important pour nous en cette fin d’année?
Doit on se préparer pour aborder 2022 avec sérénité et optimisme? Et comment?
Quel sont nos ressources et nos points d’appuis pour continuer notre évolution?

Le Cerisier, 7-11 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux.

Ouvert à tous.

Horaires 13h-18H lundi/mardi, 9h-14h mercredi.

Tarif 180 €/ adhérents souffle co-créateur – 10%. Paiement ici

Inscriptions: sylvainmeret21@gmail.com ou 06.10.13.43.60

Stage Somanaute 2 « Le son dans les fluides » 16-20 aout 2021

2 – Le son dans les fluides, le système respiratoire, l’appareil vocal, mouvements des fluides dans les tissus corporels.

16 au 20 aout 2021 La Contie

La science et les mythes fondateurs rendent compte que la création du monde est étroitement liée à la manifestation vibratoire: le son primordial. La danse entre le métabolisme de la matière et les différentes énergies (lumière, électromagnétisme…) se révèle sur un spectre de fréquences, d’oscillations, d’ondes. Les molécules sont les premières compositions de la matière a être informées et à produire ces fréquences. Notre monde de matière oscille et vibre comme un orchestre jouant toutes les notes du vivant. Le Continuum explore la relation entre la vibration sonore et le système physiologique des fluides. L’eau qui compose près de 70% de notre matière corporelle est un élément particulièrement sensible aux fréquences et aux sons. Nous explorerons le potentiel de cette relation à travers l’apprentissage de sons et souffle vocalisés, et de sonorités ayant un impact notable sur nos systèmes nerveux et physiologiques. Le son en tant que médiateur et informateur somatique. Nous explorerons les systèmes anatomiques sous-jacents comme l’appareil respiratoire (nez, bouche, plèvre, poumons, diaphragme..), ainsi que les variations d’états neurologiques induits par le son, en particulier le liquide céphalorachidien.

Les bases du cadre d’apprentissage somatique sont issues du Continuum, fondé par Emilie Conrad (1934-2014), mais incluent aussi des éléments de la danse thérapie, les enseignements chamaniques des amérindiens Susquehannock, les principes de la science co-créative selon les recherches de Machaelle S. Wright, les arts énergétiques du mouvement…

Pour qui: le stage s’adresse à tous, et plus particulièrement aux éducateurs, thérapeutes, praticiens des arts somatiques, psychomotriciens, aux professions médicales et paramédicales, aux artistes, danseurs, comédiens, chanteurs, aux anthropologues et universitaires, ou à toutes personnes curieuses de découvrir le potentiel de transformation humaine par la voie somatique.


Coût du stage
Le tarif est de 400 € pour les 5 journées

renseignements: sylvainmeret@gmail.com

inscription en ligne

Résidentiel en Dordogne
Domaine de la Contie, 24400 Issac – 06 84 05 42 01 –

Hébergement et repas (à régler sur place le premier jour)
Hébergement en pension complète au domaine de la Contie.
68 €/jour – soit 340 € pour 5 jours
Possibilité d’arriver le veille du stage.
La restauration sur place, végétarienne, propose des menus de saison à base de produits essentiellement biologiques et locaux.

L’hébergement comprend 5 chambres collectives de 3 à 6 lits simples Plus d’info ici.

Le stage commence à 10h le premier jour et se termine à 16h le dernier jour. Il est possible d’arriver la veille au Domaine de la Contie. La formation se fera avec un minimum de 6 participants et accueillera jusqu’à 12 participants.


Toute inscription est validée à la réception d’un acompte de 80 € payable par chèque à l’ordre du Souffle Co-créateur.

Stage Somanaute 1 « Perception, Attention, Conscience » 20-23 avril 21

1 – Perception / Attention / Conscience dans la pratique du Continuum et d’une approche somatique co-créative

20 au 23 avril 2021 La Contie

Le monde du vivant et son évolution s’est construit à partir de la perception. Tous les organismes ont développé ces facultés pour survivre dans leurs environnement, pour se nourrir, se reproduire, communiquer ou se déplacer. C’est le premier lien et la première expérience nécessaire pour construire un milieu pouvant se développer. Tout dans la nature contient le principe de perception même si les systèmes physiologiques varient d’un organisme à un autre. Le système nerveux est le système le plus récent qui a donné naissance aux êtres conscients. Nous sommes en lien avec le vivant de façon consciente par notre capacité commune à percevoir. Nous explorerons somatiquement la phénoménologie de nos perceptions au niveau du système nerveux, du système électrique, de la cellule et des fluides; les notions d’intéroception, d’extéroception, de proprioception et de neuroception. Nous introduirons la pratique de l’attention ouverte issue du Continuum ainsi que les états de perception. Nous explorerons les capacités de l’imaginaire dans sa dimension extrasensorielle comme source de perception à travers des rituels chamaniques traditionnels.

Les bases du cadre d’apprentissage somatique sont issues du Continuum, fondé par Emilie Conrad (1934-2014), mais incluent aussi des éléments de la danse thérapie, les enseignements chamaniques des amérindiens Susquehannock, les principes de la science co-créative selon les recherches de Machaelle S. Wright, les arts énergétiques du mouvement…

Pour qui: le stage s’adresse à tous, et plus particulièrement aux éducateurs, thérapeutes, praticiens des arts somatiques, psychomotriciens, aux professions médicales et paramédicales, aux artistes, danseurs, comédiens, chanteurs, aux anthropologues et universitaires, ou à toutes personnes curieuses de découvrir le potentiel de transformation humaine par la voie somatique.


Coût du stage
Le tarif est de 320 € pour les 4 journées

renseignements: sylvainmeret@gmail.com

inscription en ligne

Résidentiel en Dordogne
Domaine de la Contie, 24400 Issac – 06 84 05 42 01 –

Hébergement et repas (à régler sur place le premier jour)
Hébergement en pension complète au domaine de la Contie.
68 €/jour – soit 272€ pour 4 jours
Possibilité d’arriver le veille du stage.
La restauration sur place, végétarienne, propose des menus de saison à base de produits essentiellement biologiques et locaux.

L’hébergement comprend 5 chambres collectives de 3 à 6 lits simples Plus d’info ici.

Le stage commence à 10h le premier jour et se termine à 16h le dernier jour. Il est possible d’arriver la veille au Domaine de la Contie. La formation se fera avec un minimum de 6 participants et accueillera jusqu’à 12 participants.


Toute inscription est validée à la réception d’un acompte de 80 € payable par chèque à l’ordre du Souffle Co-créateur.