« The Anatomy of Sound »: Continuum and Holotropic Breathwork/ 7 days (SK/ENG) in Slovakia

29 august – 4 september residential retreat in Slovakia

Theme:

Current research shows that sound and vibration are at the foundation of the material world. Many spiritual traditions and religions have emphasized the power of sound in the creation of the cosmic scenario. Human beings can access the vibratory potential of sound through breath and the vocal apparatus and have a direct experience through the various cultures of chant and singing. In Continuum we experience sounds made by a variety of breaths and vocal tones as activators to access the fluid movements carried as rhythms and pulses throughout our body anatomy. The frequencies of sound open gates to portals of embodied awareness. Our anatomy vibrates specifically with frequencies and seems to re inform our cellular server and fluids bodily components with potency. Underneath vibration lays patterns of geometry, it is into this realm of the basics foundation of form that we can dissolve the old layers of habits and beliefs and open up to new way of relating. This process symbolically represented by the Ouroboros, the snake eating its tail, is an enactment of the eternal return, a constant dying and birthing process, unending transformation of the cosmic unfolding.

Join us to experience one week of shading the old, unnecessary history and refresh into new vibratory patterns of higher potency. We will combine session of HBW and Continuum dives with sounds and frequencies. HBW and Continuum approaches are very complimentary in terms of balancing our own Yin and Yang energies. We will introduce you yang of HBW and yin of Continuum, and opposite. Yin of HBW and Yang of Continuum. At this time particularly, we have to be aware of the balance between these two pilars forces and how we are embodying them in our culture and personal functioning, bringing back balance and harmony between the light and the dark, the day and the night. The sound open gates…

https://www.facebook.com/CentrumNatureza/
———————————————-

Sylvain Meret:
Coming from an eclectic curriculum in Visual Arts (BA), Contemporary Dance (p.a.r.t.s.) , somatic and Dance Therapy (Master degree), Sylvain has been active as a performer, choreographer and teacher, working in a range of contemporary and experimental styles, collaborating with many different artists in Europe and Asia. Along side his dance carrier, he was drawn to enter the inner realms of the Body and to explore the creative and spiritual potential that lies within us.
Sylvain studied a wide range of somatic, therapeutic and spiritual modalities. He is a continuum teacher affiliated to the CTA, a Wellspring practitioner, “Moving cycle” practitioner (C. Caldwell), and dance therapist, member of Ismeta. He has a background in Qi Gong with Master Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais and has been initiated to Shamanism with Chief dancing Thunder since 2009. He is currently studying with Amber Gray in her program for survivors of trauma.
Sylvain teaches workshops, classes, retreats and private sessions with a variety of clients and groups on physical, emotional, mental and spiritual issues. Living in France and traveling the world, His endeavor is to explore our human potential through embodiment in connection and co-creative partnership with the field of Intelligences weaving our reality.
“ The real gift of this work, which emphasizes an opening to direct communication and direct knowledge, is to reclaim our bodies, sensations and consciousness to further our sovereignty and self-empowerment”. S.M.

Martin Duris
is a somatic and movement therapist and guide. He graduated in 2010 with a Health & Physical Activity Foundation Degree (FdA) from the Bolton University in the UK. This program utilizes the health promoting principles of sport, fitness, physical activity, nutrition and psychology – to prevent and alleviate a number of conditions. �Martin finished the Svastha Yoga Therapy Programme in 2014 with Dr. Ganesh Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of Svastha yoga´s approach is clarity and holistic approach. Combining traditional yoga with a wide spectrum of modern medicine and ayurveda. He is a student of Grof´s Transpersonal Training which combines the Holotropic Breathwork, Transpersonal psychology and integrative methods leading to the empowering of individuals and communities.
Martin focuses on the combination of yoga therapy, movement/dance therapy and the health promotion. His main aim is to promote and explore new ways of looking at the human body and all which human being contain.

Place: Natureza, Podhorska 13 968 01 Nova Bana, Slovakia

Price: 450 euro

Accomodation and food: 200 euro

Registration: martin.duris82@gmail.com / 00421 949 141 025
———————————————–

Súčasný výskum ukazuje, že zvuk a vibrácia sú základnými kameňmi nášho materiálneho sveta. Mnohé duchovné a náboženské tradície zdôrazňovali dôležitosť zvuku pri tvorení kozmického scenára a hry, v ktorej žijeme. Ľudské bytosti sa vedia priblížiť k potenciálu zvuku cez dych a hlasivky. V rôznorodých kultúrach to bolo vačšinou cez spev a modlitbu.
V Continuum Movement pracujeme so zvukmi, ktoré sú tvorené dychom a jeho rôznymi odtieňmi. A taktiež hlasovými tónmi, ktoré slúžia ako aktivátory nášho tekutinového systému a jeho pohybov. Tieto pohyby sa môžu prejavovať ako rytmy a pulzácie, ktoré nájdeme v rôznych vrstvách ľudského tela. No a práve zvukové frekvencie otvárajú brány do hlbokej stelesnenej skúsenosti. Naše telo samotné je nositeľom rôznorodých frekvencií a zvuk môže byť skvelým nástrojom, ktorý vie prepísať informácie uložené hlboko v bunkách a častiach nášho tela, ktoré sú organizované špecifickým pohybom tekutín. A nie len prepísať informácie, ale aj nabiť potencionálnou energiou, ktorú môžeme v živote prakticky použiť.
Pod svetom vibrácii sa ukrýva svet geometrie. A práve do tohto sveta môžeme odovzdať svoje staré návyky, nefunkčné názorové systémy a domnienky. Tento proces nás otvára do nových spôsobov, cez ktoré sa vzťahujeme voči svetu a ľuďom naokolo, ale aj k sebe samým. Tento proces je symbolicky reprezentovaný hadom, ktorý si požiera svoj vlastný chvost – Uroboros. Tento had je nositeľom kozmického princípu návratu, neustáleho procesu zomierania a znovuzrodenia, nekončiaceho sa kozmického pohybu transformácie.
Pripojte sa k nám na týždňové vyzliekanie sa zo starej kože, prepúšťania starého, ktoré nám už neslúži a znovuzrodiť sa do vibrácie vyššieho potenciálu. Budeme kombinovať ponory holotropného dýchania s ponormi Continuum Movement plných zvukov a frekvencií. Holotropné dýchanie a Continuum Movement sa skvelo dopĺňajú v ich prístupoch a energiami, s ktorými pracujú. Spoločne vytvárajú rovnováhu medzi Yin a Yangom. Ukážeme si yang Holotropného dýchania, yin Continuum. A naopak. Yin Holotropného dýchania a yang Continuum Movement. warenes
Špeciálne v týchto časoch, v ktorých žijeme, je dobré si byť vedomý toho, ako máme tieto dve energie ukotvené a stelesnené v našom vlastnom tele. Ako ich vieme použiť v kultúre, v ktorej žijeme. Vo svojom vnútri a vo vzťahoch. Tento 7 dňový ponor je pozvánkou do rovnováhy a harmónie medzi svetlom a tmou, dňom a nocou. A zvuk nám pomôže otváriť brány.…

Sylvain Meret:

Sylvain Meret vyštudoval Visual Arts (BA)/ Vizuálne Umenie, Contemporary Dance (p.a.r.t.s.)/ Súčasný Tanec , Somatic and Dance Therapy (Master degree) / Somaticko-Pohybovú Terapiu.
Sylvain je aktívny umelec, choreograf a učiteľ, ktorý pracuje so širokým spektrom súčasných a experimentálnych štýlov, spolupracuje s rôznymi umelcami v Európe a Ázii. Okrem jeho tanečnej kariéry, sa venuje širokému spektru somatických, terapeutických a duchovných metód. Postupne ho to pritiahlo k hlbokému skúmaniu tela, kreatívnemu a duchovnému potenciálu, ktorý v nás sídli. Sylvain je učiteľ Continuum Movement®, « Moving cycle » praktikant (C.Caldwell), tanečný terapeut, člen ISMETA. Jeho základy tvorí prax s Čhi-kungovým majstrom Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais. Do šamanizmu bol iniciovaný náčelníkom Tancujúci Hrom v roku 2009. Momentálne študuje s Amber Gray v jej programe zameraným na ľudí, ktorí zažili ťažkú traumu.
Sylvain učí workshopy, hodiny, moduly a súkromné hodiny s rôznorodými klientami a skupinami. Žije vo Francúzku a cestuje po svete. Jeho záujmom je skúmanie ľudského potenciálu v interakcii s Poľom Inteligencie, ktorého vlny prechádzajú našou realitou.

Martin Ďuriš:

Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.

Miesto: Natureza, Podhorská 13 968 01 Nová Baňa, Slovenska

Cena: 450 euro
Ubytovanie a strava: 200 euro

Registration: martin.duris82@gmail.com / 00421 949 141 025

Voir moins

Retraite somatique Continuum et Ostéo-danse Wuo Taï du 24 au 27 mars à Echay Doubs

Rencontre Somatique entre le continuum et l’ostéo-danse (wuo taï)

24 au 27 mars 2022 Echay

Qu’est-ce qui relie le Wuo Tai, pratique inspirée de l’alliance entre la danse et l’ostéopathie et le Continuum, une exploration somatique du mouvement des fluides avec le son et le souffle ?
Une intelligence du vivant opère au sein de nos organismes, processus de l’évolution de la biosphère terrestre, et anime les mouvements perçus par les ostéopathes, thérapeutes manuels et autres explorateurs du soma. Ces forces dynamiques qui organisent notre architecture corporelle sont accessibles par le touché, les sensations subtiles et les micro-mouvements.
Ces principes sont maintenant connus dans le maintien de l’homéostasie et de la vitalité.


Nous allierons des gestes du Wuo Tai, des souffles, des sons et des mouvements issus du Continuum pour enrichir nos expériences et notre compréhension de ces phénomènes naturels.
Finalement il s’agira de sentir et d’activer cette puissance vitale innée qui sommeille en nous. —– Concrètement, nous explorerons en duo les gestes du Wuo Tai à partir des méridiens myofasciaux, des viscères et de la motilité embryologique, puis nous revisiterons ces territoires corporels individuellement avec le Continuum, en utilisant sons et souffles précis, qui nous permettront de développer une écoute subtile des événements et des mouvements intérieurs. Puis nous associerons ces deux approches pour approfondir et ouvrir le champ des possibles. L’intention de ce temps de partage est d’offrir une expérience transversale qui enrichisse à la fois les aspects thérapeutiques, créatifs, artistiques ou novateurs de nos pratiques, en incluant différentes sources expérientielles.En contrepoint à la douceur fluides de ces approches, nous offrirons des temps plus actifs et dynamiques (improvisation dansée, bougée…) pour permettre à la passion du mouvement et au feu intérieur de trouver son expression.
Des temps d’accompagnement individuel seront également possible selon les besoins.—–

Cette rencontre se déroulera dans un gîte offrant un cadre propice à ce travail, au bord d’une nature luxuriante, et sera accompagnée par la merveilleuse Lucie Saint-Voirin (https://nascaya.com/), qui nous offrira ses talents pour le plaisir de nos papilles mais aussi de notre cœur. Elle propose une cuisine vivante, végétale, locale et de saison en association avec des plantes sauvages disponibles sur le moment. 🍀—–

Quelques bienfaits avérés de ces méthodes :
– Développe agilité, souplesse, force et équilibre
– Favorise un éveil de la conscience kinesthésique et de la relation à l’autre
– Diffuse en nous zenitude, enchantement, force de vie et respect de soi
– Accompagne la régénération cellulaire et tissulaire en activant la production et la circulation des fluides (lymphe, liquide interstitiel…)
– Participe de la Détoxication de l’organisme et de la co-régulation du sytème nerveux autonome
– Stimule la capacité à résoudre les phénomènes inflammatoires
– Et dernier point, ces pratiques nous donnent accès à 14 milliards d’années d’évolution informée de la sagesse du vivant qui nous indiquent la voie d’une écologie intérieure respectueuse en ces temps tumultueux.

— Quand ? –
3 jours et ½ : du jeudi 24 à 16h au dimanche 27 mars 2022 à 17h–Où ? —
Gite La Pierre à Echay (Franche-comté) –Combien ? —
(dans les tarifs suivants sont inclus 3 nuits et 6 repas, c’est-à-dire 175€) – Solidaire : 340 €
– Soutien : 440 €
– Super soutien : 490€Si difficulté financière, arrangement possible en échange d’une participation aux tâches journalières.Les petits déjeuners ne sont pas pris en charge (excepté les boissons : thé, café, infusions…)


— Qui sommes-nous ? —
Sylvain Meret :
Artiste chorégraphique, performeur, et enseignant du mouvement depuis 20 ans.
Obtient un master international en danse thérapie (CODARTS, Rotterdam).
Enseignant certifié de Continuum Movement.
Praticien en Continuum Wellsprin , Moving Cycle (thérapie psycho-corporelle), Body as a Voice » (polyvagal informed dance therapy).
https://sylvainmeret.com/

Benjamin Labruyère :
Masseur-kinésithérapeute, thérapeute manuel et praticien en ostéo-thaï et Wùo Taï. Diplômé en micronutrition. Formé au coaching, notamment à l’approche Neuro-Sensorielle.
Également danseur interprète, chorégraphe et enseignant en floorwork.
Explorateur de la Voie du sentir.
Partage ces connaissances autour de stage de conscience corporelle qu’il anime depuis 2018.
https://www.touchflow.fr/
— Contact et inscription —
Tél : 0620650877 (sms)
Mail : enfantsdelabrume@gmail.com

Stage Somanaute 1 « Perception, Attention, Conscience » 20-23 avril 21

1 – Perception / Attention / Conscience dans la pratique du Continuum et d’une approche somatique co-créative

20 au 23 avril 2021 La Contie

Le monde du vivant et son évolution s’est construit à partir de la perception. Tous les organismes ont développé ces facultés pour survivre dans leurs environnement, pour se nourrir, se reproduire, communiquer ou se déplacer. C’est le premier lien et la première expérience nécessaire pour construire un milieu pouvant se développer. Tout dans la nature contient le principe de perception même si les systèmes physiologiques varient d’un organisme à un autre. Le système nerveux est le système le plus récent qui a donné naissance aux êtres conscients. Nous sommes en lien avec le vivant de façon consciente par notre capacité commune à percevoir. Nous explorerons somatiquement la phénoménologie de nos perceptions au niveau du système nerveux, du système électrique, de la cellule et des fluides; les notions d’intéroception, d’extéroception, de proprioception et de neuroception. Nous introduirons la pratique de l’attention ouverte issue du Continuum ainsi que les états de perception. Nous explorerons les capacités de l’imaginaire dans sa dimension extrasensorielle comme source de perception à travers des rituels chamaniques traditionnels.

Les bases du cadre d’apprentissage somatique sont issues du Continuum, fondé par Emilie Conrad (1934-2014), mais incluent aussi des éléments de la danse thérapie, les enseignements chamaniques des amérindiens Susquehannock, les principes de la science co-créative selon les recherches de Machaelle S. Wright, les arts énergétiques du mouvement…

Pour qui: le stage s’adresse à tous, et plus particulièrement aux éducateurs, thérapeutes, praticiens des arts somatiques, psychomotriciens, aux professions médicales et paramédicales, aux artistes, danseurs, comédiens, chanteurs, aux anthropologues et universitaires, ou à toutes personnes curieuses de découvrir le potentiel de transformation humaine par la voie somatique.


Coût du stage
Le tarif est de 320 € pour les 4 journées

renseignements: sylvainmeret@gmail.com

inscription en ligne

Résidentiel en Dordogne
Domaine de la Contie, 24400 Issac – 06 84 05 42 01 –

Hébergement et repas (à régler sur place le premier jour)
Hébergement en pension complète au domaine de la Contie.
68 €/jour – soit 272€ pour 4 jours
Possibilité d’arriver le veille du stage.
La restauration sur place, végétarienne, propose des menus de saison à base de produits essentiellement biologiques et locaux.

L’hébergement comprend 5 chambres collectives de 3 à 6 lits simples Plus d’info ici.

Le stage commence à 10h le premier jour et se termine à 16h le dernier jour. Il est possible d’arriver la veille au Domaine de la Contie. La formation se fera avec un minimum de 6 participants et accueillera jusqu’à 12 participants.


Toute inscription est validée à la réception d’un acompte de 80 € payable par chèque à l’ordre du Souffle Co-créateur.


Cycle classes de Continuum en ligne « l’art de la résilience somatique »

Les cours pourront être donnés en français et en anglais/ class will be in french and english if necessary

Pour commencer cette nouvelle année, je vous propose de passer un temps d’exploration somatique autour du concept de résilience. Nous sommes au cœur d’un nœud, ou plutôt d’un dénouement. Il n’y a aucune raison pour que ce passage, ce point d’articulation ne s’arrête, il s’agit de passer à travers avec le maximum de capacités à être témoin, à pouvoir recevoir ce séisme de transformation au cœur de nos systèmes nerveux sans être paralyser par le traumatisme pandémique et global. La résilience est cette faculté du système nerveux de trouver d’autres portes, d’autres voies pour intégrer une information « intraitable, ingérable ». C’est une faculté émergente provenant du champs des intelligences de la Nature qui redonne un nouveau souffle, porte la vie pour qu’elle ne s’éteigne pas. Nous explorerons avec le Continuum à travers des souffles, des sons vocalisés, des visualisations, des séquences en mouvement, les différent systèmes du vivant pour conscientiser ce processus de la résilience et en réveiller les capacités.

6 rencontres le dimanche en matinée de 10h à13h.

 • Dimanche 17 janvier: métaboliser nos résistances
 • Dimanche 31 janvier: observer sans s’attacher
 • Dimanche 14 février: galvaniser l’énergie cellulaire
 • Dimanche 28 février: mutation et transmutation corporelle
 • Dimanche 14 mars: intégration des polarités
 • Dimanche 21 mars: Je-u et créativité

Après inscription par email souffle.cocreateur@gmail.com vous recevrez le lien Zoom pour toutes les classes.

Tarif: 90 € adhérent/ 120€ non adhérent / 20€ par session

Inscriptions et payement

To start the new year, my proposal is to explore somatically the concept of resilience. Rigth now, we are at the heart of a knot, and an outgrowth. There is no reason why this passage, this pivotal moment should stop to go back to normal. It is about passing through it with full capacities and presence to witness, and to receive this wave of transformation penetrating the core and the periphery of our nervous systems, without being paralyzed by the pandemic and global trauma. Resilience is the nervous system’s ability to find other ways to integrate « unbearable, overwhelming » information. It is an emerging faculty from the field of Nature intelligence which allows for another breath to carry life so that it does not die out. We will explore with Continuum breaths, vocalized sounds, visualizations, moving sequences, the different living systems to feel into an awareness of process of resilience and awaken its potency.

6 meetings on Sunday morning from 10 a.m. to 1 p.m.

Sunday January 17: metabolizing our resistance
Sunday January 31: observing without becoming attached
Sunday February 14: galvanizing cellular energy
Sunday February 28: body mutation and transmutation
Sunday March 14: integration of polarities
Sunday March 21: Play and creativity

Registration by email: souffle.cocreateur@gmail.com

Fee: 90 € with yearly membership (20€) – 120€ without membership – 20 € per single class

Registration and payment by paypal here

Nouveaux cours de « Monkey Move » Continuum Playground


The sessions will take place via zoom Join the Zoom meeting
https://us02web.zoom.us/j/8976106150?pwd=K2gzQ3dQUm5pcE9xbEFqbktMSU8zdz09
Meeting ID: 897 610 6150
password: cocreation

Register@ sylvainmeret@gmail.com

Make a space for yourself with one or two yoga mats, a stable chair, a 23 cm inflatable gymnastic ball, a 55/65 cm inflatable ball, wrist and ankle weight …

To register and pay click here

Deux fois par semaine je vous propose de nous retrouver pour une session de « Monkey Move », une forme de gymnastique tissulaire, originellement appelé Jungle Gym, maintenant Continuum Playground de 60 min. Cette Invitation propose une séries d’exercices physiques issue du Continuum développé par Emilie Conrad. C’est une approche très efficace pour renforcer la tonicité, l’élasticité et la robustesse du tissu conjonctif. La pratique aide à réveiller les fluides qui sont présents dans les tissues corporels et les cellules, elle draine en douceur les toxines, et permet de retrouver souplesse et connexion. Elle permet aussi de coordonner la respiration et ses rythmes sur nos mouvements, et à développer plus de capacité respiratoire et cardiaque. Un temps de récupération et d’intégration est proposé en fin de cours.

Les séances auront lieu via la plateforme zoom via ce lien:

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8976106150?pwd=K2gzQ3dQUm5pcE9xbEFqbktMSU8zdz09

ID de réunion : 897 610 6150
Code secret : cocreation

Prévoyez un espace de travail avec un ou deux tapis de yoga et un espace suffisant, une chaise stable, une couverture, un ballon de gymnastique gonflable de 23 cm, un ballon gonflable 55/65 cm, poids de poignets et de chevilles…

Pour s’inscrire et régler les cours cliquez ici

sylvainmeret21@gmail.com / 06 10 13 43 60

Fruits de la Terre – Enfants de l’Univers, une exploration somatique avec le Continuum 28-30 décembre 2020

Le titre de cette retraite donne le ton de l’exploration que nous ferons avec le Continuum pendant ces trois jours. L’embryon , ce symbole fractal du développement de la vie, nous servira de motif pour parcourir la spirale joignant le microcosme au macrocosme. Il est préférable d’avoir une expérience du Continuum, de la méditation ou d’autres pratiques somatiques.

Le Continuum, fondé par l’américaine Emilie Conrad, révèle les dimensions des Intelligences du vivant qui façonnent notre monde et du Mystère inhérent à toute existence. Notre corps issue de millions d’années d’évolution contient dans sa structure même – les fluides, le tissu conjonctifs des fascias, les cellules…- la mise en œuvre d’un processus de transformations constantes, de changements et d’impermanence, nous rapprochant un peu plus de la réalisation « que nous sommes vivant ».
« Nous ne faisons pas des mouvements, nous SOMMES le mouvement même » Emilie Conrad, Life on Land.

Dates: les 28-29 décembre de 13:00 à 18:00 – le 30 décembre de 9:00 à 14:00

Où: Au Cerisier 7-11 rue Joseph Brunet 33000 Bordeaux

Tarif: 160€ [+ 20 € adhésion] / inscription avant le 31 octobre 140€ [+ 20 € adhésion]*

Merci de réserver par e mail: sylvainmeret21@gmail.com ou tel: 06 10 13 43 60

Prévoyez un tapis de yoga et une couverture ou un duvet, un coussin de méditation pour vous assoir, de quoi écrire et boire.

*L’adhésion d’un montant de 20€ à l’association le souffle co-créateur est obligatoire pour vous assurer, elle est valable 1 ans.

le Continuum en Mai 2020

Bonjour à vous,

J’espère que vous appréhendez cette phase de déconfinement avec sérénité et une nouvelle perspective positive.
Au vu de l’état global de nos systèmes nerveux, qui ont dus faire face à une situation inédite, chaotique, parfois contradictoire, potentiellement vécue comme un traumatisme, les propositions de mai seront sur le thème de la résilience, d’un recentrage en douceur, et de la relation à la terre avec la force gravitaire comme lien d’appartenance et de connexion. Manières de se relier et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

L’incertitude quant à nos situations financières m’a déterminé à proposer ces cours à des tarifs adaptés (10 euros/cours). Si toutefois cette somme n’était pas envisageable pour vous, n’hésitez pas à m’en faire part.

J’ai privilégié un dimanche matin et trois soirées de 20h à 22h00-(30) qui permettent de terminer la journée et de profiter de la nuit pour intégrer les changements neurophysiologiques. La première heure est dédiée à l’enseignement, la deuxième à la pratique et en option de 22h à 22h30 un temps de parole et d’échange.

Jeudi 14 mai  20h-22h30 diaphragme et intégration

Dimanche 17 mai 10h-13h Gravité et sentiment d’appartenance à la terre

Jeudi 21 mai 20h-22h30 recentrage /ouverture du tube pranique

Jeudi 28 mai 20h-22h30 orientation et gravité

Inscriptions par mail: souffle.cocreateur@gmail.com
Payement sur le site via paypal.

Note: les cours auront lieu via la plateforme zoom. Après votre inscription, vous recevrez un lien pour accéder à la salle virtuelle de réunion.


LOGO COMBINED

Retraite d’été 13-17 juillet 2020 Rabastens (près de Toulouse)

cocreative continuum juillet 2020 flyer

Retraite d’été 13-17 juillet 2020
Rabastens (81)

« Une approche co-créative du Continuum »

Notre implication dans le processus de conscientisation somatique se révèle d’une grande richesse dans la période que nous vivons. Les nouvelles recherches en neurosciences nous parlent du système nerveux, en pleine r-évolution. L’éclosion des approche de traitement des traumatismes en est l’exemple. A mon sens, ces approches sont révélatrices que nous sommes en train de prendre conscience de l’impact de notre environnement dans notre capacité à « être au monde ». Les influences affectives, environnementales, technologiques, sociales ou géopolitiques sont déterminantes dans la capacité de résilience et d’integration du système nerveux. La contribution de la Théorie polyvagale, ainsi que les recherches récentes sur les fascias, nous montrent que le chemin entamé il y a 50 ans par les pionniers somatiques comme Emilie Conrad sont plus que jamais très pertinents.

L’autre aspect, appelé « co-créativité », avec lequel je travaille depuis des années est le changement de paradigme dans notre rapport à la nature, et aux autres intelligences présentes sur terre et dans l’univers. C’est une des spécificités du Continuum, placer notre curiosité dans l’univers, le cosmos, le macrocosme.
Le terme co-créatif vient de travail de recherche sur la collaboration consciente avec les Intelligences de la Nature développé par Machaelle Wright dans son laboratoire-jardin de Perelandra. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont « La science co-créative » (co-creative science).

Le thème de cette retraite est une invitation à comprendre et explorer ce que sous-entend le processus co-créatif entre notre corps, qui est formé-informé par les intelligences de la Nature, et notre conscience humaine.
Nous comprenons maintenant que nous avons accès, dans une certaine mesure, et le Continuum en est un exemple, à la plasticité neurologique de notre système nerveux et que pouvons participer via la respiration, le mouvement, les sons, la perception tissulaire, cellulaire et moléculaire et la conscience à co-créer un corps qui nous permette d’appréhender notre environnement d’une autre façon. Et surtout de pouvoir s’adapter face aux challenges d’un nouveau monde en émergence et évoluer vers un nouvel « être au monde » somatiquement unifié.

Cette retraite se dessine comme étant riche de surprises, rencontres d’un troisième type et de transformations pour amorcer 2020 et avancer vers plus de conscience de soi et des intelligences qui nous traversent et nous entourent.

Inscriptions: souffle.cocreateur@gmail.com / 06 10 13 43 60

Cette retraite aura lieu en résidentiel à Rabastens, petit village dans le Tarn. Nous aurons à disposition un très joli studio de danse, et nous pourrons explorer aux alentours dans la nature.

Horaire de la retraite:
Nous commençons le lundi 13 à 10h le matin et finirons le vendredi 17 à 13h, ce qui permettra à chacun d’organiser son retour le vendredi après-midi.

Arrivée prévue au gite le dimanche soir à partir de 16h, départ du gite le vendredi matin avant 10h

Le logement est prévu dans un gite « La salamandre » doté de beaux équipements et d’une piscine. Nous avons 1 gite de 6 places de réservé, si vous souhaitez participer et être logé dans ce gite, manifestez vous rapidement. Si il y a suffisamment de personnes, nous pouvons envisager de réserver un autre gite de 6 personnes.

Il y a aussi la possibilité de dormir dans le studio de travail gratuitement en amenant votre matelas et duvet.


Tarifs adaptés pour la retraite de 5 jours:

 • 250€ supporter / 200€ adapté / 150€ solidaire, à régler par chèque à l’ordre du souffle cocréateur.
  Un acompte de 40 euros est demandé pour valider votre inscription soit par chèque à l’ordre du souffle cocréateur soit en cliquant sur l’onglet Inscriptions.

Tarif logement:

 • au gite La salamandre 132 euros par personne pour les 5 jours. Arrivé dimanche soir après 16h / départ vendredi 10h dans un gite pour 6 personnes. (c’est un tarif préférentiel par l’intermédiaire d’Annie)
 • possibilité de dormir dans l’espace de pratique gratuitement (prévoir matelas et sac de couchage)

Repas:
Chacun est responsable et autonome pour la nourriture et les repas. Il y a une boutique bio dans le village, et tout ce qu’il faut pour s’approvisionner. On pourra s’organiser sur place.

Transport:

 • Co-voiturage au départ de Bordeaux possible départ, rdv à la gare Saint Jean à 16h30 le dimanche 12 juillet.
  -En voiture: Sortie Rabastens.
  En train: Arrêt Lisle sur Tarn ou Couffouleux.

Lors de votre inscription, merci d’indiquer votre moyen de transport, pour faciliter les covoiturages ou les rdv aux gares SNCF.

4 Cours en ligne via Zoom « Les fondamentaux de Continuum » Février/mars 2020

Classes en ligne via Zoom

« Les fondamentaux du Continuum »

Un cours réparti sur 4 matinées [10:00 – 12:30] qui vous permettra de découvrir les aspects théoriques du Continuum ainsi que l’apprentissage de sons, des explorations somatiques spécifiques, le concept d’Attention Ouverte, la Ligne de Base (Baseline), des temps d’échange et de réponses à vos questions… de quoi nourrir votre pratique somatique personnelle et découvrir de nouveaux potentiels en vous-même.

Une nouvelle opportunité de découvrir le Continuum à votre rythme et chez vous.

Il vous faut télécharger gratuitement l’application Zoom. Après inscription vous recevrez une invitation pour vous joindre à la classe de réunion par e-mail, avec les liens nécessaires pour vous connecter.


– Chaque matinée commence par un temps de présentation succinct (check-in) de chaque participants. Pendant la première heure, Sylvain enseignera un principe fondamental de la pratique du Continuum. Cet aspect sera mis en pratique et explorer individuellement, puis nous partagerons nos expériences. Une séquence sera ensuite proposée avec l’apprentissage d’un ou deux sons et de leur mise en situation. Nous aurons ensuite un temps de pratique personnelle immersive, un « Dive » ou Plongeon pendant la deuxième heure. Puis nous aurons 30 min pour partager nos expériences et questionnements.

Il y a un minimum d’une semaine entre chaque session qui vous permet de pratiquer à votre rythme. Si vous ne pouvez pas assister en directe à la classe vous pourrez télécharger la video enregistrée, ce qui vous permet de suivre l’ensemble du cours en ligne.
Les principes fondamentaux abordés sont:
– La perception, l’attention consciente (awareness), l’Attention Ouverte
– Les Sons & souffles et leur résonance dans les tissus et fluides corporels
– Les différents types de tissus du corps: tissu conjonctif, fascia, tissu osseux, muscle, peau, tissu adipeux…
– Les différents types de fluides: liquide interstitiel, sang, lymphe, LCR, liquide intracellulaire…
Chaque classe contextualisera ces principes par des explorations somatiques qui permettront une compréhension directe de l’expérience vécue, les retours nous permettront d’intégrer ces expériences pour qu’elles fassent sens.

16 et 23 février et 8 et 15 mars 2020 

Dimanche 10:00 à 12:30 [heure de Paris]

Tarif: 80 € / 60€ avant le 15 janvier

Inscriptions sylvainmeret@gmail.com payement via Paypal


Cours en ligne inscription avant le 15 janvier 2020

€60,00


Cours en ligne Les fondamentaux du Continuum Fevrier Mars 2020

€80,00


gouttes-deau-fond-turquoise-1030x696