« The Anatomy of Sound »: Continuum and Holotropic Breathwork/ 7 days (SK/ENG) in Slovakia

29 august – 4 september residential retreat in Slovakia

Theme:

Current research shows that sound and vibration are at the foundation of the material world. Many spiritual traditions and religions have emphasized the power of sound in the creation of the cosmic scenario. Human beings can access the vibratory potential of sound through breath and the vocal apparatus and have a direct experience through the various cultures of chant and singing. In Continuum we experience sounds made by a variety of breaths and vocal tones as activators to access the fluid movements carried as rhythms and pulses throughout our body anatomy. The frequencies of sound open gates to portals of embodied awareness. Our anatomy vibrates specifically with frequencies and seems to re inform our cellular server and fluids bodily components with potency. Underneath vibration lays patterns of geometry, it is into this realm of the basics foundation of form that we can dissolve the old layers of habits and beliefs and open up to new way of relating. This process symbolically represented by the Ouroboros, the snake eating its tail, is an enactment of the eternal return, a constant dying and birthing process, unending transformation of the cosmic unfolding.

Join us to experience one week of shading the old, unnecessary history and refresh into new vibratory patterns of higher potency. We will combine session of HBW and Continuum dives with sounds and frequencies. HBW and Continuum approaches are very complimentary in terms of balancing our own Yin and Yang energies. We will introduce you yang of HBW and yin of Continuum, and opposite. Yin of HBW and Yang of Continuum. At this time particularly, we have to be aware of the balance between these two pilars forces and how we are embodying them in our culture and personal functioning, bringing back balance and harmony between the light and the dark, the day and the night. The sound open gates…

https://www.facebook.com/CentrumNatureza/
———————————————-

Sylvain Meret:
Coming from an eclectic curriculum in Visual Arts (BA), Contemporary Dance (p.a.r.t.s.) , somatic and Dance Therapy (Master degree), Sylvain has been active as a performer, choreographer and teacher, working in a range of contemporary and experimental styles, collaborating with many different artists in Europe and Asia. Along side his dance carrier, he was drawn to enter the inner realms of the Body and to explore the creative and spiritual potential that lies within us.
Sylvain studied a wide range of somatic, therapeutic and spiritual modalities. He is a continuum teacher affiliated to the CTA, a Wellspring practitioner, “Moving cycle” practitioner (C. Caldwell), and dance therapist, member of Ismeta. He has a background in Qi Gong with Master Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais and has been initiated to Shamanism with Chief dancing Thunder since 2009. He is currently studying with Amber Gray in her program for survivors of trauma.
Sylvain teaches workshops, classes, retreats and private sessions with a variety of clients and groups on physical, emotional, mental and spiritual issues. Living in France and traveling the world, His endeavor is to explore our human potential through embodiment in connection and co-creative partnership with the field of Intelligences weaving our reality.
“ The real gift of this work, which emphasizes an opening to direct communication and direct knowledge, is to reclaim our bodies, sensations and consciousness to further our sovereignty and self-empowerment”. S.M.

Martin Duris
is a somatic and movement therapist and guide. He graduated in 2010 with a Health & Physical Activity Foundation Degree (FdA) from the Bolton University in the UK. This program utilizes the health promoting principles of sport, fitness, physical activity, nutrition and psychology – to prevent and alleviate a number of conditions. �Martin finished the Svastha Yoga Therapy Programme in 2014 with Dr. Ganesh Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of Svastha yoga´s approach is clarity and holistic approach. Combining traditional yoga with a wide spectrum of modern medicine and ayurveda. He is a student of Grof´s Transpersonal Training which combines the Holotropic Breathwork, Transpersonal psychology and integrative methods leading to the empowering of individuals and communities.
Martin focuses on the combination of yoga therapy, movement/dance therapy and the health promotion. His main aim is to promote and explore new ways of looking at the human body and all which human being contain.

Place: Natureza, Podhorska 13 968 01 Nova Bana, Slovakia

Price: 450 euro

Accomodation and food: 200 euro

Registration: martin.duris82@gmail.com / 00421 949 141 025
———————————————–

Súčasný výskum ukazuje, že zvuk a vibrácia sú základnými kameňmi nášho materiálneho sveta. Mnohé duchovné a náboženské tradície zdôrazňovali dôležitosť zvuku pri tvorení kozmického scenára a hry, v ktorej žijeme. Ľudské bytosti sa vedia priblížiť k potenciálu zvuku cez dych a hlasivky. V rôznorodých kultúrach to bolo vačšinou cez spev a modlitbu.
V Continuum Movement pracujeme so zvukmi, ktoré sú tvorené dychom a jeho rôznymi odtieňmi. A taktiež hlasovými tónmi, ktoré slúžia ako aktivátory nášho tekutinového systému a jeho pohybov. Tieto pohyby sa môžu prejavovať ako rytmy a pulzácie, ktoré nájdeme v rôznych vrstvách ľudského tela. No a práve zvukové frekvencie otvárajú brány do hlbokej stelesnenej skúsenosti. Naše telo samotné je nositeľom rôznorodých frekvencií a zvuk môže byť skvelým nástrojom, ktorý vie prepísať informácie uložené hlboko v bunkách a častiach nášho tela, ktoré sú organizované špecifickým pohybom tekutín. A nie len prepísať informácie, ale aj nabiť potencionálnou energiou, ktorú môžeme v živote prakticky použiť.
Pod svetom vibrácii sa ukrýva svet geometrie. A práve do tohto sveta môžeme odovzdať svoje staré návyky, nefunkčné názorové systémy a domnienky. Tento proces nás otvára do nových spôsobov, cez ktoré sa vzťahujeme voči svetu a ľuďom naokolo, ale aj k sebe samým. Tento proces je symbolicky reprezentovaný hadom, ktorý si požiera svoj vlastný chvost – Uroboros. Tento had je nositeľom kozmického princípu návratu, neustáleho procesu zomierania a znovuzrodenia, nekončiaceho sa kozmického pohybu transformácie.
Pripojte sa k nám na týždňové vyzliekanie sa zo starej kože, prepúšťania starého, ktoré nám už neslúži a znovuzrodiť sa do vibrácie vyššieho potenciálu. Budeme kombinovať ponory holotropného dýchania s ponormi Continuum Movement plných zvukov a frekvencií. Holotropné dýchanie a Continuum Movement sa skvelo dopĺňajú v ich prístupoch a energiami, s ktorými pracujú. Spoločne vytvárajú rovnováhu medzi Yin a Yangom. Ukážeme si yang Holotropného dýchania, yin Continuum. A naopak. Yin Holotropného dýchania a yang Continuum Movement. warenes
Špeciálne v týchto časoch, v ktorých žijeme, je dobré si byť vedomý toho, ako máme tieto dve energie ukotvené a stelesnené v našom vlastnom tele. Ako ich vieme použiť v kultúre, v ktorej žijeme. Vo svojom vnútri a vo vzťahoch. Tento 7 dňový ponor je pozvánkou do rovnováhy a harmónie medzi svetlom a tmou, dňom a nocou. A zvuk nám pomôže otváriť brány.…

Sylvain Meret:

Sylvain Meret vyštudoval Visual Arts (BA)/ Vizuálne Umenie, Contemporary Dance (p.a.r.t.s.)/ Súčasný Tanec , Somatic and Dance Therapy (Master degree) / Somaticko-Pohybovú Terapiu.
Sylvain je aktívny umelec, choreograf a učiteľ, ktorý pracuje so širokým spektrom súčasných a experimentálnych štýlov, spolupracuje s rôznymi umelcami v Európe a Ázii. Okrem jeho tanečnej kariéry, sa venuje širokému spektru somatických, terapeutických a duchovných metód. Postupne ho to pritiahlo k hlbokému skúmaniu tela, kreatívnemu a duchovnému potenciálu, ktorý v nás sídli. Sylvain je učiteľ Continuum Movement®, « Moving cycle » praktikant (C.Caldwell), tanečný terapeut, člen ISMETA. Jeho základy tvorí prax s Čhi-kungovým majstrom Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais. Do šamanizmu bol iniciovaný náčelníkom Tancujúci Hrom v roku 2009. Momentálne študuje s Amber Gray v jej programe zameraným na ľudí, ktorí zažili ťažkú traumu.
Sylvain učí workshopy, hodiny, moduly a súkromné hodiny s rôznorodými klientami a skupinami. Žije vo Francúzku a cestuje po svete. Jeho záujmom je skúmanie ľudského potenciálu v interakcii s Poľom Inteligencie, ktorého vlny prechádzajú našou realitou.

Martin Ďuriš:

Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.

Miesto: Natureza, Podhorská 13 968 01 Nová Baňa, Slovenska

Cena: 450 euro
Ubytovanie a strava: 200 euro

Registration: martin.duris82@gmail.com / 00421 949 141 025

Voir moins